Αναζήτηση
μπορείτε να αναζητήσετε με τίτλο ταινίας , imdb κωδικό κ.τ.λ+ Περισσότερα κριτήρια
 
 
27101
Les vampires (1915)Les vampires 1915
Marcel Levesque, Edouard Mathe, Musidora (1889–1957), Fridolin (I), Jacques Feyder, Georgette Faraboni, Suzanne Delve, Renee Carl, Stacia Napierkowska, Fernand Herrmann, (10)
399'
27102
In the Park (1915)In the Park 1915
Charles Chaplin, Leona Anderson, (2)
14'
27103
His New Job (1915)His New Job 1915
Charles Chaplin, Agnes Ayres, (2)
31'
27104
By the Sea (1915)By the Sea 1915
Charles Chaplin, (1)
20'
27105
A Night in the Show (1915)A Night in the Show 1915
Charles Chaplin, Lloyd Bacon, Phyllis Allen, (3)
30'
27106
Mabels Married Life (1914)Mabels Married Life 1914
Charles Chaplin, Mack Swain, Mabel Normand, Harry McCoy, Charles Murray, Hank Mann, Eva Nelson, (7)
17'
27107
Cabiria (1914)Cabiria 1914
Bartolomeo Pagano, Italia Almirante-Manzini, Lidia Quaranta, Alex Bernard, Carolina Catena, Edoardo Davesnes, Emilio Vardannes, Raffaele di Napoli, Umberto Mozzato, Dante Testa, (10)
148'
27108
The Student of Prague (1913)The Student of Prague 1913
Lyda Salmonova, Grete Berger, Paul Wegener, John Gottowt, Fritz Weidemann, Lothar Korner, (6)
83'
27109
Fantomas - A lombre de la guillotine (1913)Fantomas - A lombre de la guillotine 1913
Georges Melchior, Edmund Breon, Rene Navarre, Yvette Andreyor, Andre Volbert, Jane Faber, Renee Carl, Maillard -, Naudier -, (9)
54'
27110
Max prend un bain (1910)Maxens Bad
Max prend un bain
1910
Max Linder, (1)
8'
27111
Frankenstein (1910)Frankenstein 1910
Augustus Phillips, Charles Ogle, Mary Fuller, (3)
16'
27112
Les quatre cents farces du diable (1906)Τα 400 χτυπήματα του διαβόλου
Les quatre cents farces du diable
1906
Georges Melies, (1)
17'
27113
Le voyage dans la lune (1902)Le voyage dans la lune 1902
Jules-Eugene Legris, (1)
13'
27114
Ali Baba and the Forty Thieves (1902)Ali Baba and the Forty Thieves 19029'
27115
The Prototype ()The Prototype '
27116
The Brand ()The Brand '
27117
Testament ()Testament '
27118
Pagani Huayra ()Pagani Huayra 4'
27119
8-Ball ()8-Ball
Paul Ben-Victor, Amiee Conn, Johnny Williams, Shannon Murray, Stephen Seidel, Dave Chan, Juan Perez, Adrian Manzano, Rennie Cowan, David Barroso, (10)
93'
Σελίδα: «« « 533534535536537538539540541542543 από 543 (27119 εγγραφές.)